Tuen ehdot

Ajoneuvot

Käyttöön otettavan sähköajoneuvon pitää kuulua  Työ- ja elinkeinoministeriön tuen piiriin hyväksymien sähköajoneuvojen joukkoon (katso sivu AJONEUVOT). Voidakseen hyötyä tuesta yrityksen tulee hankkia ajoneuvo vähintään 36 kuukautta kestävällä leasing-sopimuksella (rahoitus- tai huoltoleasing). Ajoneuvoa ei tänä aikana voi siirtää toiseen omistukseen tai toiseen käyttötarkoitukseen. Yritys EI voi käyttää tukea ajoneuvon ostamiseen. Tuki on kohdennettu uuden kaluston hankintaan, käytettyä kalustoa ei tueta energiatuella.

Kaikkia tuen piirissä olevia ajoneuvoja käytetään Tekesin EVE-ohjelmassa erikseen määritellyn mittaus- ja tutkimustiedon keräämiseen, jota varten ajoneuvoihin asennetaan erillinen tutkimuslaitteisto. Laitteiston asennuksesta huolehtii ajoneuvon haltija. Ajoneuvon käyttäjän on henkilökohtaisesti suostuttava siihen, että laitteiston tuottama tieto on vapaasti EVE-ohjelman hankkeiden käytössä sekä erikseen sitouduttava osallistumaan auton käyttöön liittyvään käyttäjätutkimukseen.

Tuen piirissä olevia ajoneuvoja käytetään  työ- ja/tai työsuhdeautoina, henkilö- ja/tai tavarankuljetuksessa tai ajoneuvo- ja sähköverkkoteknologiaan liittyvässä tutkimustyössä. Ajoneuvojen tulee olla liikennekäyttöön rekisteröityjä.  Yksilöity ajoneuvokohtainen käyttötarkoitus varmistetaan ajoneuvon investointipäätöksen yhteydessä. Ajoneuvojen käytössä noudatetaan lisäksi energiatukipäätöksen ehtoja ja ohjeita sekä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Tuen saajan on lisäksi ilmoitettava tuen myöntäjälle käyttörajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Latauspisteen käytössä noudatetaan lisäksi energiatukipäätöksen ehtoja ja ohjeita sekä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Latausratkaisut

Latausjärjestelmiin suunnattu energiainvestointituki on suunnattu yrityksille, jotka asentavat latauspisteen yrityksen toimipisteeseen, joko yrityksen omaan käyttöön tai julkiseen lataukseen.

Taloyhtiöt ja asuinkiinteistöt eivät ole tuen piirissä, eli tukea ei myönnetä kotilatauspisteille.

Latausratkaisun tulee soveltua sähköajoneuvojen latasmiseen ja olla Suomen sähkö- ja elektroniikka-alan standardoimisjärjestön, Sesko ry:n komitea SK69:n suositusten mukainen. Lisätietoa Sesko ry:n laatimista suosituksista voi lukea heidän latausjärjesstelmiin liittyvästä esitteestään, jonka voi ladata tästä  – tai heidän kotisivuiltaan. Voidakseen hyötyä tuesta yrityksen tulee ostaa latauspiste ja operoida sitä vähintään vuoden 2015 loppuun asti. Tänä aikana latauspistettä ei saa myydä eikä sen käyttötarkoitusta saa muuttaa. Tuki on kohdennettu uuden kaluston hankintaan, käytettyä kalustoa ei tueta energiatuella.

Kaikkia tuen piirissä olevia latauspisteitä käytetään sähköautojen ja ladattavien hybridisähköautojen lataukseen sekä Tekesin EVE-ohjelmassa erikseen määritellyn mittaus- ja tutkimustiedon keräämiseen. Latauspisteen hankkivan yrityksen tulee sitoutua siihen, että latauslaitteistosta kerätään tietoa ja että ao. tieto on vapaasti EVE-ohjelman hankkeiden käytössä sekä osallistua erilliseen käyttäjätutkimukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että latauspisteeseen investoivan yrityksen edellytetään kirjaavan käyttöönotetun latauspisteen valtakunnalliseen latauspistetietokantaan osoitteessa http://sahkoinenliikenne.fi/latauspisteet/.

Tuen saajan on lisäksi ilmoitettava tuen myöntäjälle käyttörajoituksen noudattamiseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Latauspisteen käytössä noudatetaan lisäksi energiatukipäätöksen ehtoja ja ohjeita sekä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Tukeen liittyvät lait ja asetukset

Myönnetty tuki on energiainvestointitukea, jonka käyttöä säätelee sekä Valtionavustuslaki että Asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista. Molempiin on syytä tutustua huolellisesti ENNEN käyttöönottoilmoituksen täyttämistä.