Energiainvestointituki

Sähköautoille ja niiden latauslaitteille on myönnetty energiatukea yhteensä n. 10 M€ demonstraatiohankkeeseen osallistuville yrityksille. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35% investoinnista. Tuen hyödyntäminen edellyttää hakeutumista energiatuen piiriin. Näiltä sivuilta löydät lisätietoa tuesta. Tutustuttuasi tuen ehtoihin voit hakeutua tuen piiriin täyttämällä kaavakkeen (linkki alla). Uudet yritykset hyväksyy Työ- ja elinkeinoministeriö. Hyväksyminen tapahtuu kootusti. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on sovittu, että tukiin liittyvien Tekesin yrityshankkeiden koordinaattorit vastaavat keskitetysti tuen hakemisesta ja sen maksatuksesta tuen lopullisille saajille sekä neuvovat, mikäli tarvittava tieto ei löydy täältä. Pääkaupunkiseudun sähköinen liikenne -hankkeen koordinaattorin, Elias Pöyryn, yhteystiedot löytyvät Koordinaattori-sivulta.


Mikäli yrityksesi on jo tuen piirissä voit lähettää siihen liittyvät kysymykset  – joihin et löydä vastausta näiltä sivuilta – osoitteeseen energiatuki@eera.fi


TUEN PIIRIIN ON MAHDOLLISTA HAKEUTUA HUHTIKUUN 2015 LOPPUUN ASTI
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksessään 4.12.2013 päättänyt pidentää energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2017 loppuun saakka. Ajoneuvo tulee hankkia ja ottaa käyttöön vuoden 2015 puolella. Ajoneuvoja koskeva 36 kuukauden pitovelvoite on edelleen tällöin voimassa. Tukea saa vuoden 2017 loppuun saakka mutta ei vuoden 2018 puolelle meneviltä kuukausilta.Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy vielä vuoden 2015 aikana uusia hakijoita energiatuen piiriin. Tuen piiriin voi hakeutua täyttämällä tämän kaavakkeen viimeistään 30.04.2015. 

 

Energiainvestointituen hyödyntäminen pähkinänkuoressa
 

1. ASKEL: HAKEUTUMINEN ENERGIATUEN PIIRIIN
Tutustu energiainvestointitukeen näiden sivujen avulla
Ilmoita yrityksesi tai yhteisösi halusta päästä tuen piiriin täällä.  
Yrityksen tulee olla hyväksytty tuen piiriin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ENNEN investointien toteuttamista
Koordinaattori on sinuun yhteydessä, kun hakemuksesi on käsitelty


2. ASKEL: ENERGIATUKISOPIMUS 
Kun yrityksesi on hyväksytty energiatuen piiriin allekirjoita energiatukisopimus ennen investointien toteuttamista ja toimita se koordinaattorille
 

3. ASKEL: INVESTOINTIPÄÄTÖS JA KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS
Päätetystä investoinnista tulee ilmoittaa koordinaattorille, joka varaa ilmoituksen mukaan yritykselle energiatuen budjetista tuen. Ilmoituksen investoinnista voi täyttää verkossa täältä.
HUOM!! Jos aiot hankkia ajoneuvon, jonka hankintamäärä on rajoitettu, tarkista ensin koordinaattorilta, että kiintiössä on tilaa
Mikäli ajoneuvon tai latausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen toteutettu hankinta/investointi eroaa ilmoitetusta yrityksen tulee tehdä tästä käyttöönottoilmoitus täällä.
 

4. MAKSATUSSELVITYS JA TUEN VASTAANOTTO
Maksatusselvitys tehdään kerran vuodessa niin, että edellisenä vuonna syntyneitä kustannuksia haetaan maksuun seuraavan vuoden alussa. Koordinaattori on tuen piiriin kuuluviin yhtiöihin erikseen yhteydessä maksatusselvityksen tekemistä varten.
Koordinaattori tulouttaa sinulle yrityksesi tukiosuuden Työ- ja elinkeinoministeriön maksettua tuet.