Energiainvestointituki

AJONEUVOJEN TUTKIMUSLAITTEISTO

Sähköautojen energiatuen piirissä olevia ajoneuvoja käytetään Tekesin EVE-ohjelman tutkimuskäytössä ja yhtenä tuen hyödyntämisen edellytyksenä on ajoneuvoihin asennettava tutkimuslaitteisto. Energiatuen koordinaattori on kevään ja kesän aikana selvittänyt vaihtoehtoja tiedonkeruujärjestelyn hoitamiseksi. Uutena tutkimuslaitteena tutkimustiedon keräämiseksi on hyväksytty Soneran Matkalainen –tutkimuslaite ja palvelu, joka voidaan asentaa kaikkiin energiatuen piiriin kuuluviin sähköautoihin. Laite ja palvelu tilataan Soneran sovelluskaupasta ja laite voidaan asentaa itse.Tämän järjestelyn myötä kaikki uudet käyttöönotettavat tuen piirissä olevat ajoneuvot tulee varustaa uudella matkalainen –laitteistolla. HUOM! Vastuu siitä että ajoneuvo on varustettu hyväksytyllä tutkimuslaitteistolla on energiatuen saajalla (auton haltijalla). Tuen koordinaattori on lähettänyt ohjeet laitteiston hankkimista koskien kaikille tuen saajille. Mikäli et ole tätä ohjeistusta saanut ja laitteistoa ei ole ajoneuvoosi vielä asennettu pyydämme ottamaan yhteyttä energiatuen koordinaattoriin.

ENERGIATUKIBUDJETTI

Sähköautojen ja latausjärjestelmien energiatukibudjetti on kokonaisuudessaan käytetty sekä ajoneuvojen että latauslaitteiden osalta. Ilmoitetuille ajoneuvohankinnoille on allokoitu budjetista tuki leasingsopimusten kestojen mukaisesti tai energiatukiohjelman loppuun 2017 saakka. Ilmoitetuille vuonna 2015 asennettaville latauslaitteille on myös allokoitu tukea. Tulevaisuudessa tehtävän ajoneuvohankinnan voi edelleen ilmoittaa energiatuen kotisivujen kautta mutta näille voidaan myöntää tukea ainoastaan budjetin tarkentuessa mahdollisuuksien mukaan.

Käynnissä olevalla työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä sähköautojen ja latauslaitteiden energiatukiohjelmalla on kyetty tukemaan useiden yritysten auto- ja latauspistehankintoja niin, että sähköisen liikenteen markkina on saatu Suomessa alkuun. Kyseinen tukiohjelma kuitenkin päättyy määrärahojen loppuessa. Tukitoimille on edelleen tarvetta, jotta alulle saatu markkina pysyy kasvukäyrällä. Sähköinen liikenne –hankkeen koordinaattorina Eera Oy on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriölle uuden tukiohjelman käynnistämistä. Pyydämme jo tässä vaiheessa sähköautojen ja latauslaitteiden hankinnoista kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautumaan mukaan, jotta ohjelmaesitykselle saadaan vahva tuki. Voit ilmoittaa yrityksesi mukaan täyttämällä verkkokyselylomakkeen tästä linkistä. HUOM: Nyt käynnissä olevaan ohjelmaan jo hyväksyttyjen yritysten ei tarvitse hakeutua ohjelmaan uudelleen.

 

SÄHKÖAUTOJEN JA LATAUSLAITTEIDEN ENERGIATUKIOHJELMA 2011-2017

Käynnissä olevassa sähköautojen ja niiden latauslaitteiden energiatukiohjelmassa on myönnetty energiatukea yhteensä n. 10 M€ demonstraatiohankkeeseen osallistuville yrityksille. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35% investoinnista. Tuen hyödyntäminen edellyttää, että yritys on hakeutunut ja hyväksytty tuen piiriin (Tuen piiriin ei voi enää hakeutua). Näiltä sivuilta löydät lisätietoa tuesta. Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on sovittu, että tukiin liittyvien Tekesin yrityshankkeiden koordinaattorit vastaavat keskitetysti tuen hakemisesta ja sen maksatuksesta tuen lopullisille saajille sekä neuvovat, mikäli tarvittava tieto ei löydy täältä. 

Mikäli yrityksesi on jo tuen piirissä voit lähettää siihen liittyvät kysymykset  – joihin et löydä vastausta näiltä sivuilta – osoitteeseen energiatuki@eera.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksessään 4.12.2013 päättänyt pidentää energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2017 loppuun saakka. Ajoneuvo tulee hankkia ja ottaa käyttöön vuoden 2015 puolella. Ajoneuvoja koskeva 36 kuukauden pitovelvoite on edelleen tällöin voimassa. Tukea saa vuoden 2017 loppuun saakka mutta ei vuoden 2018 puolelle meneviltä kuukausilta.

 

Energiainvestointituen hyödyntäminen pähkinänkuoressa
 

1. ASKEL: HAKEUTUMINEN ENERGIATUEN PIIRIIN (TUEN PIIRIIN HAKEUTUMINEN ON SULJETTU)
Tutustu energiainvestointitukeen näiden sivujen avulla
Yrityksen tulee olla hyväksytty tuen piiriin työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ENNEN investointien toteuttamista
Koordinaattori on sinuun yhteydessä, kun hakemuksesi on käsitelty


2. ASKEL: ENERGIATUKISOPIMUS 
Kun yrityksesi on hyväksytty energiatuen piiriin allekirjoita energiatukisopimus ennen investointien toteuttamista ja toimita se koordinaattorille
 

3. ASKEL: INVESTOINTIPÄÄTÖS JA KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS
Päätetystä investoinnista tulee ilmoittaa koordinaattorille, joka varaa ilmoituksen mukaan yritykselle energiatuen budjetista tuen. Ilmoituksen investoinnista voi täyttää verkossa täältä.
HUOM!! Jos aiot hankkia ajoneuvon, jonka hankintamäärä on rajoitettu, tarkista ensin koordinaattorilta, että kiintiössä on tilaa
Mikäli ajoneuvon tai latausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen toteutettu hankinta/investointi eroaa ilmoitetusta yrityksen tulee tehdä tästä käyttöönottoilmoitus täällä.
 

4. MAKSATUSSELVITYS JA TUEN VASTAANOTTO
Maksatusselvitys tehdään kerran vuodessa niin, että edellisenä vuonna syntyneitä kustannuksia haetaan maksuun seuraavan vuoden alussa. Koordinaattori on tuen piiriin kuuluviin yhtiöihin erikseen yhteydessä maksatusselvityksen tekemistä varten.
Koordinaattori tulouttaa sinulle yrityksesi tukiosuuden Työ- ja elinkeinoministeriön maksettua tuet.